ZELFSTURING & BETROKKENHEID

zelfsturing‘Mensen creëren de systemen en hun organisaties krijgen de resultaten die ze zelf  in gang zetten”

 

 

Zelfsturing

Door onbewust gedrag, autonomie en  zelf-leiderschap van medewerkers in te zetten en het op gang brengen van informeel overleg en informeel leren, bereik je een optimaal resultaat. In een informele omgevingen zijn mensen geneigd meningen sneller te delen; hier ontstaan de beste ideeën, verbondenheid en begrip en stijgt de betrokkenheid naar bevlogenheid. Medewerkers worden effectiever,  productiever en drágen nieuwe plannen.

Zelfsturend en aansturing

RE/FOCUS treedt hierbij op als schakel tussen, jij als directie of management en je medewerkers. Want zelfsturing heeft wel nog steeds aansturing nodig. De ondernemersvisie, gewenste identiteit en bedrijfscultuur is de basis, het startpunt om meer zelfsturing en zelfleiderschap te stimuleren. Vanuit de medewerkers wordt daarna de broodnodige feedback op je plannen, visie en de gewenste identiteit gehaald. Deze terugkoppeling wordt met jou en je management weer verwerkt en leidt tot een goede omschrijving van waar de organisatie voor stáát, wil en wat de doelen zijn. Dit leidt tot méér betrokkenheid en uiteindelijk tot effectievere medewerkers.

Enkele voorbeelden:

  • Laagdrempelig en informeel overleg met je medewerkers zorgt voor feedback en een snellere acceptatie en realisatie van veranderingen en nieuwe plannen.
  • Informeel leren leidt -sneller dan de klassieke trainingsmethodes- tot de beste resultaten.
  • Even ‘weg van de werkplek’ levert verfrissende ideeën op

Aan samen even een kop koffie pakken (informeel overleg) is veel meer invulling te geven. Overleg dat leidt tot uitwisseling van meningen, creatieve ideeën, visie, verandering, verbetering van onderlinge communicatie en meer zelfsturing.

De plaats waar dit gebeurt moet er natuurlijk aantrekkelijk uitzien en uitnodigend zijn. RE/FOCUS heeft hiervoor het VergaderKracht® concept ontwikkeld. Dit biedt alle faciliteiten voor dergelijk overleg en het eenvoudig verzamelen van informatie.

REFOCUS helpt organisaties bij verandering en het ontwikkelen van een nieuwe focus.

  • Bel of mail voor een 1e kennismakingsgesprek +31(0)6534376912 of info@re-focus.nu

Comments are closed