WHY

Why Purpose DoelWat is jouw “noorden” ?

 

 

 

 

 

Why / purpose / doel /bedoeling:

Je visie, identiteit of sttategie moet wijzigen, je organisatie moet zich aanpassen,  je wilt meer betrokkenheid creëren bij je medewerkers en een draagvlak krijgen voor je plannen. Ervaren en nieuwe mensen moeten gaan samenwerken en van elkaar leren. Of misschien overweeg je een nieuwe kantoorinrichting waarbij mensen in één ruimte gaan samenwerken?  Je wilt je organisatie, werkmethoden en mensen zo optimaal, efficiënt en effectief mogelijk inzetten en daarmee tevreden medewerkers  en klanten krijgen en besparingen realiseren. Wellicht overweeg je te gaan werken op basis van AGW (Activiteit Gericht Werken).

Ongeacht vanuit welke invalshoek de noodzaak tot verandering zich ook aandient, je krijgt altijd te maken met de vraag of jij en je organisatie nog up-to-date zijn met:

  • Jouw Why:  Waarom doe je wat je doet? Wat is je Visie en identiteit? Je maatschappelijke functie en toegevoegde waarde?
  • Wat is het Why van je medewerkers en hoe inspireer je hen? Hoe bevorder je zelfleiderschap en zelfsturing?
  • Hoe kun je zowel werken & leren en je ook nog focussen op  de gestelde taken ?

RE/FOCUS helpt in het verkrijgen van de juiste match tussen organisatie en medewerkers;  dit is hét startpunt van iedere succesvolle organisatie. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de visie en gewenste identiteit van de organisatie zodanig geformuleerd wordt dat medewerkers zich als psychologisch eigenaar gaan beschouwen. We zorgen dat dit veranderingsproces draagvlak krijgt en borging vindt. Dat medewerkers betrokken raken, geloven in je organisatie en dit uitdragen. Dit biedt meerwaarde en leidt automatisch tot het juiste imago, effectiviteit, productiviteit, tevreden klanten en medewerkers.

RE/FOCUS helpt organisaties bij verandering en het ontwikkelen van een nieuwe focus.

  • Bel of mail voor een vrijblijvend advies. Tel.: +31(0)653376912 – info@re-focus.nu

Comments are closed