WIJ !

Visie / identiteit / betrokkenheid / samenwerken

Visie / identiteit / betrokkenheid / samenwerken

“MET RE/FOCUS VINDT JE DE JUISTE KOERS TOT BETER SAMENWERKEN”

 

 

 

 

 

Ons doel is om bij onze klanten een klimaat en cultuur van effectiviteit en productief samenwerken te creëren en de heersende bedrijfscultuur op een positieve manier om te buigen naar meer zelfsturing en bevlogenheid.

Samenwerken

Medewerkers zetten in de regel onbewust voorkeursgedrag in, evenals ingesleten automatismen. Dit levert niet de meest effectieve bedrijfscultuur en resultaten op voor henzelf en het bedrijf.  Refocus zet op een positieve manier onbewust voorkeursgedrag om en neemt je organisatie mee in een definitieve verandering. Een verandering die positief is voor je mensen en de continuïteit van je bedrijf.

Wij richten ons op verhoging van arbeidsproductiviteit en -effectiviteit van je medewerkers. We zetten onbewust gedrag en automatismen op een positieve manier om naar meer effectiviteit en productiviteit. We starten vanuit één van de 3 invalshoeken; Visie & Identiteit, Organisatie & Medewerkers, Werkomgeving, Leren & Focussen.

De 3 invalshoeken staan direct met elkaar in verbinding; deze combineren we tot één integrale aanpak. Wij introduceren hiervoor o.a. “Informeel werken & -leren”, “breintraining”, en “VergaderKracht®“; nieuwe en effectieve management tools voor organisaties. Tools die op een toegankelijke manier aanzetten tot informeel, snel en structureel overleg en een waardevolle bijdrage leveren aan een effectieve en productieve samenwerking en tevreden en betrokken medewerkers.

RE/FOCUS helpt organisaties bij verandering en het ontwikkelen van een nieuwe focus.

  • Bel of mail voor een vrijblijvend advies. Tel.: +31(0)653376912 – info@re-focus.nu

 

Comments are closed