Case: Hoe organiseer je stormachtige groei ?

Een relatie van Refocus maakt een stormachtige groei door. Het probleem is echter dat medewerkers en management tot over hun oren in het werk zitten en klanten daarom niet op de juiste wijze kunnen helpen. Men ervaart veel druk waardoor stress en onderlinge irritaties ontstaan.

In een aantal eenvoudige stappen betrekt Refocus zowel management als medewerkers in informeel en laagdrempelig overleg. Dit zorgt voor meer begrip, zelfsturing en verantwoordelijkheid. Door te weinig tijd en teveel werkdruk gaan mensen ad hoc en primair reageren en dit brengt een organisatie in een neerwaartse spiraal. Dit werkt zelfs contra-productief. Er komt niets meer uit je handen en mensen verliezen zich in details. Door het krijgen van autonomie in de uit te voeren taken, voelen mensen zich verantwoordelijk en door het aanreiken van eenvoudige tools krijgen mensen grip op werk en taak. Dit werkt motiverend. Meer weten? info@re-focus.nu

Case: Hoe krijgt een nieuwe directie medewerkers mee in hun groeiplannen ?

Probleem: een van onze relaties is de nieuwe directie (DGA’s) van een technisch adviesbureau. Zij zijn volledig onbekend bij de daar aanwezige medewerkers en merken in no-time dat de oude organisatiecultuur niet aansluit bij de groei -en ontwikkelingsplannen die zij voor ogen hebben. De communicatie verloopt stroef en er is weinig onderling begrip.

Refocus bepaalt in overleg met de directie in enkele korte sessies waar het bedrijf staat qua visie en identiteit. Wat is de gewenste bedrijfscultuur? Hoe kunnen zij het beste de huidige markt-, sector- en maatschappelijke ontwikkelingen oppakken? Vervolgens worden de medewerkers in kleine teams via informeel overleg betrokken bij de nieuwe plannen. Refocus heeft daarin een sturende, bemiddelende rol en reikt de juiste tools aan. Door regelmatig korte feedbacksessies te houden waar de nieuwe directie ook écht iets mee doet, ontstaat er begrip voor de nieuwe visie en voor elkaar. Dit zorgt ervoor dat  de betrokkenheid van medewerkers met grote stappen vooruit gaat, wat automatisch leidt tot meer productiviteit en effectiviteit. Meer weten? info@re-focus.nu

Case: hoe kun je de jongste generatie medewerkers binden en boeien?

Probleem: Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure neem je een jonge medewerker aan. Dit gaat hem/haar worden! De kroonprins of -prinses die in no-time begrijpt wat je bedoelt, pro-actief is en betrokken is tot op het bot. Maar na 3 maanden houdt hij of zij het voor gezien; het bedrijf is te star, er heerst geen “wij” gevoel en de flexibiliteit en zelfsturing waar bij de sollicitatie over is gesproken, is ver te zoeken. Hij/zij vertrekt. Daar zit je dan weer. Dit is al de zóveelste kandidaat. Ligt het aan ons?

Refocus weet hoe je generatie Y aan je kunt binden en -geloof het of niet- dat begint inderdaad bij jezelf! De bedrijfscultuur kan in korte tijd zoveel aan kracht winnen dat je mensen aan je bedrijf bindt en ook nieuwe, jonge medewerkers graag blijven. Meer weten? info@re-focus.nu

Case: Hoe verbeter je samenwerking in een team?

Een van onze relaties kwam met het volgende probleem; collega’s die samen moeten werken aan een opdracht constateren dat het niet loopt. Zij voelen ergernis, raken gedemotiveerd en weten naar klanten toe niet meer hoe ze  moeten overbrengen dat er geen schot in de zaak zit.

Refocus ontwikkelde een kort stappenplan om samenwerking en onderling begrip weer op de rit te krijgen. Medewerkers krijgen tools aangereikt waardoor zij beter in staat zijn door kort overleg (géén ellenlange vergaderingen) de kern weer te raken, elkaar te begrijpen en klanten sneller tevreden te kunnen stellen. Meer weten? info@re-focus.nu

Comments are closed