Piramides zijn voor mummies

toetanchamon

(Door Paul van der Horst, oprichter van RE/FOCUS)

Het is inmiddels afdoende onderzocht dat mensen het beste presteren wanneer ze  de vrijheid krijgen mee te denken over de invulling van hun job. Organisaties die op output (het eindresultaat van een project of opdracht) aansturen en medewerkers de vrijheid geven te bepalen hoe ze samen de klus gaan klaren,  leveren betere kwaliteit en meer productiviteit. Medewerkers tonen bovendien meer betrokkenheid en creativiteit. Zij gaan zich pas écht inzetten wanneer een manager de teugels  laat vieren. In de achterhaalde piramidevormige organisatiestructuur worden afdelingen en mensen in keurslijven geperst. Piramides zijn echter voor mummies! Deze organisatievorm belemmert het functioneren van medewerkers omdat ze zijn ingezwachteld met afdelingsregels en functieomschrijvingen. De bewegingsvrijheid is minimaal. Wanneer er daarbij ook nog een manager is  aangesteld die medewerkers niet als goed ervaren, stuurt de manager vanuit de macht die bij de functie hoort. Het begin van het einde! Medewerkers zullen -doordat ze de leider niet accepteren- precies gaan doen wat in de functieomschrijving is afgesproken. Maar ook niet meer dat dát.

Van manager naar leider

Loslaten van de piramide hiërarchie biedt voor de veranderende manager ook kansen. Hij wordt meer leider dan manager. Een leider zorgt dat hij goede teams om zich heen heeft, terwijl een manager zich meer met operationele zaken bezig houdt.  De leider kan zich richten op de afgesproken kwaliteit van het eindresultaat en schept omstandigheden waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren. Dit geeft hem de ruimte om nieuwe dingen te doen, medewerkers te motiveren en zich zelf bezig te houden met dingen waar hij goed in is. Communiceren is hierbij sleutelwoord naast natuurlijk ook als leider het goede voorbeeld te geven. De noodzaak voor de verandering moet namelijk voor iedereen duidelijk zijn. Vorderingen dienen continu zichtbaar en bespreekbaar te zijn. Deze manier van werken en mensen aansturen vertaalt zich bijna onmiddellijk in het eindresultaat van een bedrijf. En daarmee bedoel ik niet alleen in effectiviteit en rentabiliteit, maar óók in onderlinge samenwerking !

Comments are closed