VergaderKracht in beeld

INFORMEEL OVERLEG EN -LEREN IN BEELD

    

 Informeel werken en – leren

De drempel om medewerkers mee te laten denken over de organisatie, informeel overleg en informeel leren, het ontstaan van nieuwe ideeën, creativiteit en meningen dient zo laag mogelijk te zijn.

Verhoog de tolerantie limiet bij medewerkers voor betere acceptatie van veranderingen.

Medewerkers worden hiervoor het beste uitgedaagd een informele omgeving met goede facilitaire voorzieningen zoals het genot van een goede kop koffie/thee. Workshops van  RE/FOCUS zoals “effectief overleg” over onderwerpen in de periferie van het dagelijkse werk, zorgen ervoor dat deze betere vorm van communicatie in de organisatie wordt geïntegreerd, er meer betrokkenheid ontstaat en de organisatie wordt versneld.

Bekijk enkele voorbeelden van VergaderKracht corners op Pinterest:     pinterest

RE/FOCUS helpt organisaties bij verandering en het ontwikkelen van een nieuwe focus.

 

Comments are closed