CULTUURAANPASSING


Cultuur-aanpassing RE/FOCUS

“CULTURE EATS STRATEGY FOR BREAKFAST”

 

 

 

 

 

Cultuur-aanpassing & Betrokkenheid

Geen enkele verandering in koers, visie, strategie, betrokkenheid, effectiviteit of medewerking krijg je van de grond als men niet op cultuur-aanpassing binnen de organisatie is ingesteld. Leiders, managers maar zeker ook medewerkers zélf zijn de vormers van een organisatiecultuur. Een cultuur ontstaat na verloop van tijd via gebruiken, successen en missers, feesten en crises, sterke verhalen of een ooit ingevoerde overlegstructuur. Ook –niet- geformuleerde waarden vormen de huidige cultuur, evenals externe factoren zoals bedrijfssector en klanten. Medewerkers zijn in de loop der tijd aan de interne cultuur gewend geraakt, nieuwe medewerkers worden geacht zich hierbij zo snel mogelijk aan te passen. We kennen allemaal de informele leiders die collega’s overhalen  geen gehoor te geven aan een voorgestelde cultuur-aanpassing of verandering. Er vormt zich dan een mentaliteit  van Ja-zeggen op plannen en Nee-doen! Niets is dodelijker voor het laten slagen van goede veranderingen.

Veranderende omstandigheden, nieuwe –technologische- ontwikkelingen, nieuwe medewerkers of management, kunnen verandering van cultuur verlangen. Maar weinigen vragen zich echter af of de bestaande cultuur in al haar facetten wel de juiste is.

Wil je verandering of aanpassing laten slagen dan is het van groot belang ook de huidige cultuur ter discussie te stellen en samen met  je medewerkers een start te maken met een nieuwe cultuur waar iedereen achter staat en direct zichtbare betrokkenheid creëert .

Bij verandering  van je organisatie of aanpassingen van cultuur zijn 5 aspecten van belang:

  • Waar ben je als organisatie / bedrijf het beste in
  • Is de organisatie fit genoeg (flexibel)
  • Volgens welke Waarden willen we werken
  • Waar ligt onze échte drive (passie)
  • Waar wil de klant voor betalen

RE/FOCUS weet hoe je op toegankelijke en eenvoudige wijze de bedrijfscultuur bespreekbaar kunt maken en met je medewerkers een verschuiving naar de juiste mentaliteit kunt maken. Deze leidt vervolgens tot de cultuur die past bij de veranderde omstandigheden, je nieuwe identiteit mede vormt en het gewenste imago bij klanten opbouwt. Je creëert hiermee vervolgens een sterk merk en betrokken medewerkers die weten waar je bedrijf voor staat.

RE/FOCUS helpt organisaties bij verandering en het ontwikkelen van een nieuwe focus.

  • Bel of mail voor een vrijblijvend advies. Tel.: +31(0)653376912 – info@re-focus.nu

Comments are closed