3-hoek van verandering

driehoek van verandering

 

 

 

 

 

Verandering

De belangrijke factoren uit de ‘Driehoek van Verandering  ’ (Jij / je medewerkers / werken, leren & focussen) vragen om een integrale aanpak om een optimaal resultaat te verkrijgen. Daarvoor schakel je RE/FOCUS in; Wij bezitten de tools en inzichten om mensen en processen aan te sturen en je doelen te bereiken. Samen bekijken we de meest optimale weg om verandering ook daadwerkelijk van idee tot uitvoering tot stand te brengen.

Refocus heeft daarvoor een methodiek ontwikkeld. VergaderKracht genaamd, waarin het werken aan informeel overleggen en informeel van elkaar leren centraal staat én waardoor medewerkers als vanzelf deel gaan nemen aan het verbeter- of veranderproces. Dit vraagt om sterk leiderschap wat aanzet tot  zelfleiderschap bij medewerkers en waarbij zij de ruimte en het vertrouwen krijgen voor eigen initiatief en innovatie.

Indien  je overweegt Activiteit Gericht te gaan Werken (AGW) zetten we ook het Vergaderkracht-concept in om structurele veranderingen te borgen en je organisatie, medewerkers en werkomgeving aan te laten sluiten bij jouw visie

RE/FOCUS helpt organisaties bij verandering & verbetering en het ontwikkelen van een –nieuwe- focus.

  • Bel of mail voor een vrijblijvend advies. Tel.: +31(0)653376912 –info@re-focus.nu

Comments are closed